بایگانی برچسب برای: تغییر رابط کاربری

ایجاد/تغییر رابط کاربری

ایجاد/تغییر رابط کاربری

ما می توانیم در قسمت پرتال کاربری امکان مدیریت یک حساب کاربری توسط افراد گوناگون را ایجاد کنیم.برای این کار باید یک رابط جدید ایجاد کنیم. که آموزش کامل تصویری آنرا در این مقاله مشاهده می کنید.

1.ابتدا وارد پرتال کاربری خود شده  ودر صفحه اصلی  قسمت تماس ها را پیدا کرده  و برروی  رابط جدید+ کلیک میکنیم.

ایجاد/تغییر رابط کاربری

ایجاد/تغییر رابط کاربری

2.در صفحه جدید که باز میشود مشخصات و اطلاعات خواسته شده را وارد میکنیم و در کادر ایمیل  ایمیل های یادآوری کهمیخواهیم برای رابط جدید نیز ارسال شود را نیز مشخص میکنیم.

ایجاد/تغییر رابط کاربری

ایجاد/تغییر رابط کاربری

3.با انتخاب  تیک  فعال کردن زیر حساب  این امکان  را به کاربر جدید میدهد تا به حساب کاربری و قسمت مدیریت حساب  وارد شود.

ایجاد/تغییر رابط کاربری

ایجاد/تغییر رابط کاربری

4.در این قسمت  میتوانیم  میزان دسترسی  ها را تعریف کرده و با  اختصاص  یک رمز عبور  وضعیت رابط کاربر رابط را فعال کنیم.کلیک میکنیم.

ایجاد/تغییر رابط کاربری

ایجاد/تغییر رابط کاربری

5.سپس برروی گزینه تغییرات دخیره کلیک می کنیم.

ایجاد/تغییر رابط کاربری

ایجاد/تغییر رابط کاربری

توجه : اگر تیک فعال کردن زیر حساب را نزنیم رابط جدید فقط می تواند ایمیل هایی که از طریق کادر انتخاب ایمیل تعیین شده را مشاهده کند.