بایگانی برچسب برای: آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

تغییر در رابطه های کاربری  به این معنی است که  این امکان را به نمایندگان و خود اشخاص می دهد که کارهای مربوط به ثبت دامنه ها را به عهده بگیرند و در صورت قرار دادن رابطه روی نمایندگان این به این معنی نمی باشد که صاحب امتیاز و یا دیگر رابطه های مجاز قادر به در اختیار گرفتن دامنه شما بشوند و فقط می توانند دامنه  شما را ثبت نمایند.

همه:تمام افراددر سایت ایرنیک که دارای شناسه هستند میتوانند به عنوان رابط دامنه باشند.

نمایندگان:فقط نمایندگان اجازه دارند که شما را به عنوان هریک از رابطه های دامنه خود قرار دهند.

برای این کار ابتدا باید در سایت ایرنیک ثبت نام کرده و شناسه را دریافت کنیم میتوانید آموزش دریافت شناسه کاربری در سایت ایرنیک را از اینجا ببینید.

1.پس از ثبت نام و دریافت شناسه کاربری وارد سایت ایرنیک شده  و در قسمت مشخصه های شناسه برروی گزینه ورود کلیک کرده

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

2.در قسمت ورود به سامانه  با ورود شناسه و پسورد  وارد قسمت  پنل nic میشویم.

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

3.در منوی بالای صفحه بررروی مشخصه های  شناسه کلیک کرده

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

4.سپس در قسمت مشخصه های شناسه گزینه مدیریت رابطه های مجاز را انتخاب میکنیم.

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

5.مطابق شکل زیر میتوانیم رابط کاربری را تغییر دهیم

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

نکته:لازم است تمامی رابطه های مجاز شناسه کاربری  بر روی  خودم ونمایندگان قرار بگیرد. با این تغییرات امکان ثبت دامنه شما و انجام عملیات پرداخت فراهم می گردد.