ایجاد subdomain

زیر دامنه یا همان subdomain

ساب دامین زیر مجموعه دامنه است. اگر آدرس سایت شما www.aydahost.com باشد شما میتوانید یك ساب دامین به صورت sub.aydahost.com داشته باشید.

تمامی وبلاگ ها ساب دامنه هستند .