ایجاد دیتابیس

ایجادکاربری دیتابیس

خرداد ۳۰, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش
ساب دامین  در کنترل پنل  هاست

ایجاد /حذف ساب دامین درکنترل پنل هاست

خرداد ۳۰, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش

مرکز آموزش آیداهاست

خرداد ۳۰, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش
سفارش افزونه ها (order&view addons)

سفارش افزونه ها (order&view addons)

خرداد ۲۶, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش

تغییر name serverها درپنل کاربری

خرداد ۲۶, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش

تغییر مشخصات مالکیت

خرداد ۲۵, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش
ایجاد/تغییر رابط کاربری

ایجاد/تغییر رابط کاربری

خرداد ۲۵, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش

انتقال دامین به آیداهاست

خرداد ۲۵, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش

آموزش تغییر DNSهای دامنه ir در ایرنیک

خرداد ۲۴, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش

آموزش تغییر رابط کاربری برای ثبت دامنه ir در ایرنیک

خرداد ۲۴, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش

آموزش انتقال یک دامنه از یک شرکت به شرکت دیگر

خرداد ۲۳, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش
آموزش خرید هاست

آموزش خرید هاست بدون دامنه

خرداد ۲۳, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش

آموزش دریافت کد انتقال EPP

خرداد ۲۲, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش

آموزش ساخت شناسه کاربری در سایت ایرنیک(irnic.ir)

خرداد ۱۸, ۱۳۹۵/توسط پشتیبان آموزش